discovery study tour FEG (4).jpg

DISCOVERY STUDY TOUR

DISCOVERY STUDY TOUR LÀ GÌ?

TRẺ SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

Đến với Discovery study tour, trẻ có được những trải nghiệm

discovery study tour FEG (5).jpg

TRẺ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM NHỮNG GÌ?

discovery study tour FEG (6).jpg
discovery study tour FEG (1).webp
Cuộc đua bao khoai tây
Chuyến tham quan sinh thái làm vườn
discovery study tour FEG (1).jpg
discovery study tour FEG (2).webp