Bộ sách học lập trình Scratch Jr miễn phí - Dành cho học sinh từ

6 tuổi

Fun Illustration Kids Store eBook - Phát

Giá trị của bộ sách mang lại

– Hơn 50 trang nội dung về lập trình Scratch Jr chi tiết và đa dạng nội dung.

– Biên soạn bởi Future Education Group trên cơ sở chương trình gốc của Mỹ.

– Nội dung trình bày dễ hiểu với biểu đồ, hình ảnh minh họa.

– Bài tập thực tế sau mỗi chương giúp các bé từ 6 tuổi có thể tạo ra những trò chơi vui nhộn.

Nhận ngay bộ sách lập trình Scratch Jr miễn phí để bé thỏa sức học hỏi và sáng tạo.