Khám phá công nghệ (3-6 tuổi)

Chương trình

 

Các chương trình dạy công nghệ chính quy  dành riêng cho trường mầm non được thiết kế theo chương trình từ Mỹ  và phương pháp giáo dục Singapore, phù hợp với trẻ từ 4-6 tuổi

Khám phá công nghệ (3-6 tuổi)

    • Scratch Jr
    • Robitics