Arduino

Chương trình

 

Thiết kế website đẹp, sinh động và chuyên nghiệp với Wix; các ứng dụng cung cấp ảnh, web icons miễn phí, ảnh bản quyền trả phí; cách thiết kế logo...

Arduino

    • Học cách tạo một website giới thiệu, trình bày về bản thân một cách ấn tượng, giúp học viên thể hiện xuất sắc bản thân mình trước bạn bè, các tổ chức liên quan . 

    • Học cách tạo website về doanh nghiệp hoặc sản phẩm với thông tin hàng hoá, dịch vụ....

    • Cuối khoá học, mỗi học sinh sẽ được trình bày website cá nhân của mình và một dự án theo lĩnh vực.

    •  

© 2020 by LAGROUP