Giáo trình Scratch Jr

– Hơn 50 trang nội dung về lập trình Scratch Jr chi tiết và đa dạng nội dung.

– Biên soạn bởi tác giả nổi tiếng người Mỹ và được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

– Nội dung trình bày dễ hiểu với biểu đồ, hình ảnh minh họa.

– Bài tập thực tế sau mỗi chương giúp các bé từ 4 tuổi

Giáo trình Scratch Jr