KIDSmoov Phát triển chiều cao

KIDSmoov Phát triển chiều cao

  • Phát triển thể chất
    Cải thiện chiều cao và sức bền
    Kĩ năng vận động phối hợp các bộ phân cơ thể
    Rèn luyện trí óc sự nhanh nhạy
    Phát triển đa kĩ năng xã hội

© 2020 by LAGROUP