KIDSmoov Sports

KIDSmoov Sports

    • Moov Sports là chương trình huấn luyện thể thao đặc biệt  đa dạng chỉ có tại KIDSmoov với 10 môn thể thao phổ biến nhất. Trẻ em được trải nghiệm đầy đủ 10 bộ môn thể thao xuyên suốt chương trình đào tạo. Chúng tôi có trang thiết bị chuyên dụng dành cho trẻ em cùng kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện thể thao trẻ em tại Singapore và Việt Nam.