Lập trình Python

Chương trình

 

Chương trình đào tạo lập trình Robotics từ Mỹ với Robot Dash & Dot, giúp học viên hiểu được và áp dụng được các chức năng của robot và xây dựng, phát triển kỹ năng để có thể lập trình được các thuật toán căn bản. Học sinh sẽ tiếp cận, làm quen và phát triển tư duy, sáng tạo với robot và khả năng lập trình thông qua chuỗi các công cụ robotic thú vị và thông minh.

Lập trình Python

    • Khơi dậy đam mê khám phá khoa học công nghệ, kiến thức STEAM

    • Khoá học này đưa học sinh tiến sâu hơn vào chủ đề Robotics, logics lập trình và thiết kế kiến trúc

    • Khám phá lập trình với ngôn ngữ Scratch là bước đầu tiên để các bạn nhỏ làm quen với bộ môn lập trình.

    • Là một chương trình dạy về Robotic kết hợp với lập trình được thiết kế trong chương trình đào tạo chuẩn về STEAM của Mỹ, các bài học trong khóa học này đều là các bài giảng được tích hợp cả các kiến thức về Toán, Khoa học.

© 2020 by LAGROUP