Siêu nhân lập trình - Girl Power (10+ tuổi)

Chương trình

 

Các chương trình dạy công nghệ chính quy  dành riêng cho trường mầm non được thiết kế theo chương trình từ Mỹ  và phương pháp giáo dục Singapore, phù hợp với trẻ từ 10 tuổi trở lên

Siêu nhân lập trình - Girl Power (10+ tuổi)

    • App inventor