Tiếng Pháp mầm non

PROGRAM | Start Dates

 

Chương trình trải nghiệm học tiếng Pháp, ngôn ngữ của tình yêu và là ngôn ngữ nước ngoài được học nhiều thứ hai trên thế giới, giúp phát triển tư duy ngôn ngữ quốc tế dành cho thiếu nhi. Giáo trình và phương pháp giảng dạy chuẩn Pháp.

Tiếng Pháp mầm non

    • aaaaaaaaaa
    • sssssss